Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys Machov zveřejňuje v souladu se zněním § 11 zák. č. 250/2000 Sb. a § 5 odst. 3 zák. č. 23/2017 Sb. v platném znění "Návrh rozpočtu městyse Machov na rok 2019".

Návrh rozpočtu v druhové skladbě dle tříd si zobrazíte kliknutím zde.

Návrh rozpočtu městyse bude projednán na veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Machov dne 20. 3. 2019. Připomínky k němu mohou občané vznést písemně na podatelně úřadu městyse do 19. 3. 2019, nebo ústně na jednání zastupitelstva dne 20. 3. 2019.

V písemné podobě je návrh rozpočtu k nahlédnutí na úřadu městyse v úředních hodinách.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 28. Únor 2019 )