Úřední deska - Písemnosti jiných úřadů

Rozpočet pro rok 2019 byl schválen na 6. veřejném zasedání DSO Policka dne 18. prosince 2019 v Polici nad Metují. Úplné znění rozpočtu je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách DSO Policka (http://www.policko.cz/cs/dso/uredni-deska/rozpocty) a v listinné podobě je k nahlédnutí v sídle svazku Městský úřad Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98.