Úřední deska - Písemnosti jiných úřadů
Ministerstvo financí ČR vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodněnjší nabídku na uzavřerní smlouvy o prodeji majetku České republiky - rodinného domu č.p. 27 s příslušenstvím včetně pozemků v k.ú. a obci Machov. Celé znění veřejné vyhlášky najdete pod odkazem "Veřejná soutěž".