Úřední deska - Písemnosti jiných úřadů
Odbor dopravy a silničníého hospodářství Městského úřadu v Náchodě oznamuje veřejnou vyhláškou stanovení  přechodné úpravy provozu na silnicích III/303 15 a III/303 17 na období od 1.4. do 15.6.2019 pro výstavbu kanalizace (odvodnění silnice) v k.ú Bezděkov nad Metují, Nízká Srbská a Machov. Se zněním veřejné vyhlášky, stanovením dopravního značení, úplné uzávírky a objízdné trasy se můžete seznámit pod následujícími odkazy - "veřejná vyhláška" a "úplná uzavírka, objížďka a dopravní značení".