Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově
Starosta městyse Machov vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní a mateřské školy Machov s nástupem od 1. 8. 2018.
Bližší informace o konkursním řízení si zobrazíte kliknutím zde.