Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys  Machov

 

O z n á m e n í

1. veřejné  zasedání

Zastupitelstva  městyse  Machov

v roce 2019

se koná v pondělí 21. ledna 2019 v 19°° hodin

na Úřadu městyse Machov

Program :

1.  Projednání výsledků výběrového řízení na zhotovitele investiční akce „Zateplení + rekuperace ZŠ a MŠ Machov";

2.  Záměr změny podmínek pachtu nebytových prostor (restaurace v OD Machov);

3.  Změna Ceníku služeb městyse Machov na r. 2019;

4.  Pronájem ½ pozemku p.č. 542/1 v k.ú. Machov;

2.  Různé a Informace.

 

Ing. Jiří Krtička v.r. -  starosta

 

Vyvěšeno:   11.1.2019