Úřední deska - Písemnosti jiných úřadů
AOPK Správa CHKO Broumovsko zveřejňuje  veřejnou vyhláškou Návrh opatření obecné povahy k povolení odlovu geograficky nepůvodních druhů živočichů na území CHKO Broumovsko,. Celý text vyhlášky najdete pod odkazem zde.