Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys Machov v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů a v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. o rozpočtové odpovědnosti zveřejňuje návrh závěrečného účtu (vyúčtování finančních vztahů) Městyse Machov za r. 2018 včetně všech povinných příloh - všechny dokumenty si zobrazíte kliknutím na název příslušného dokumentu:

Návrh Závěrečného účtu městyse Machov za rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu městyse Fin 2-12 M

Rozvaha městyse k 31. 12. 2018

Výkaz zisku a ztrát městyse k 31. 12. 2018

Příloha městyse k 31. 12. 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018

Inventarizační zpráva - výsledek inventarizace k 31. 12. 2018

Účetní závěrka příspěvkové organizace městyse Machov - ZŠ a MŠ Machov: Příloha A1-A3, Příloha A5, Příloha-FKSP, Příloha-rezervní fond, Rozvaha ZŠ, Výsledovka ZŠ

Aktualizováno ( Úterý, 30. Duben 2019 )