Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys Machov

O z n á m e n í

č. 8/2019

Oznamujeme záměr pronájmu následující nemovitosti níže uvedenému zájemci, za níže uvedených podmínek:

  • část pozemku p.č. 5790/6 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře cca 95 m2 v k.ú. Nízká Srbská - jedná se o nezpevněnou část krajnice obecní komunikace proti č.p. 77;

 

  • J. A., Machov;

Záměr pronájmu bude realizován v souladu s obecně platnými právními předpisy a s podmínkami pronájmu pozemků schválenými Zastupitelstvem městyse Machov dne 8.11.2010: - cena pronájmu - 7 Kč/m2/rok.

 

 

Případné připomínky a návrhy k výše uvedenému záměru je možné podat písemnědo 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení v kanceláři Úřadu městyse Machov.

 

 

 

V Machově dne 20.5.2019

 

 

 

Ing. Jiří Krtička v.r.

starosta

 

Vyvěšeno : 20.5.2019

 

Sejmuto :

Aktualizováno ( Pondělí, 20. Květen 2019 )