Machov
Městys Machov
rozšířené vyhledávání

MUDr. Mědílková a MUDr. Maršík oznamují svým pacientům termíny čerpání dovolené v roce 2022: 11.-15.7. a 15.-26.8.

V nezbytných případech zastupuje MUDr. Zemanová ve firmě Wikov Hronov, Kostelecká 356 (tel. 702 187 889) a čtvrtky v ordinaci Hamra Náchod (tel. 491 424 526).

 

Návrh Závěrečného účtu městyse Machov za rok 2021

Městys Machov v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů a v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. o rozpočtové odpovědnosti zveřejňuje návrh závěrečného účtu (vyúčtování finančních vztahů) Městyse Machov za r. 2021 včetně všech povinných příloh - všechny dokumenty si zobrazíte kliknutím na název příslušného dokumentu:

- Návrh Závěrečného účtu městyse Machov za rok 2021 (205.7 kB)

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu městyse Machov k 31.12.2021 (243.64 kB)

- Rozvaha městyse Machov k 31.12.2021 (85.18 kB)

- Výkaz zisku a ztrát městyse Machov k 31.12.2021 (65.85 kB)

- Příloha městyse Machov sestavená k 31.12.2021 (82.45 kB)

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Machov za rok 2021 (438.12 kB)

- Inventarizační zpráva městyse Machov 2021 (925.25 kB)

- Účetní závěrka příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ Machov) k 31. 12. 2021: Rozvaha (72.85 kB), Výkaz zisku a ztrát (66.43 kB), Příloha č. 5 (A1-A3) (45.46 kB), Příloha č. 5 (A5) (41.93 kB), Příloha č. 5 (FKSP) (47.94 kB),

Příloha č. 5 (Rezervní fond) (45.6 kB)

 

Datum sejmutí: 30. 6. 2022 Zodpovídá: Správce Webu