Machov
Městys Machov
rozšířené vyhledávání

Upozorňujeme občany, že od pátku 18. listopadu do 16. 12. 2022 budou kontejnery na bioodpad sloužit pouze pro sběr dřevitého odpadu. V uvedeném období tedy není možno do kontejnerů odkládat trávu, listí a pod.

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu městyse Machov

V souladu se zněním § 10d, odst. 1 zákona 250/2000 Sb. zveřejňujeme "Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu městysu Machov", týkající se předfinancování výdajů spojených s projektem "Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO Policko". Smlouvu schválilo Zastupitelstvo městyse Machov na svém jednání dne 22. 4. 2020 pod číslem usnesení 5/2/2020. Smlouvu je možné si zobrazit kliknutím zde.

Datum sejmutí: 28. 4. 2023 Zodpovídá: Správce Webu