Machov
Městys Machov
rozšířené vyhledávání

MUDr. Mědílková a MUDr. Maršík oznamují svým pacientům termíny čerpání dovolené v roce 2022: 11.-15.7. a 15.-26.8.

V nezbytných případech zastupuje MUDr. Zemanová ve firmě Wikov Hronov, Kostelecká 356 (tel. 702 187 889) a čtvrtky v ordinaci Hamra Náchod (tel. 491 424 526).

 

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu městyse Machov

V souladu se zněním § 10d, odst. 1 zákona 250/2000 Sb. zveřejňujeme "Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu městysu Machov", týkající se předfinancování výdajů spojených s projektem "Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO Policko". Smlouvu schválilo Zastupitelstvo městyse Machov na svém jednání dne 22. 4. 2020 pod číslem usnesení 5/2/2020. Smlouvu je možné si zobrazit kliknutím zde.

Datum sejmutí: 28. 4. 2023 Zodpovídá: Správce Webu