Machov
Městys Machov
rozšířené vyhledávání

MUDr. Mědílková a MUDr. Maršík oznamují svým pacientům termíny čerpání dovolené v roce 2022: 11.-15.7. a 15.-26.8.

V nezbytných případech zastupuje MUDr. Zemanová ve firmě Wikov Hronov, Kostelecká 356 (tel. 702 187 889) a čtvrtky v ordinaci Hamra Náchod (tel. 491 424 526).

 

Závěrečný účet městyse Machov za rok 2020

Městys Machov v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů

zveřejňuje

Závěrečný účet (vyúčtování finančních vztahů) Městyse Machov za r. 2020

který byl projednán na zasedání Zastupitelstva městyse Machov dne 24. 5. 2021 a schválen usnesením č. 3/2/2021

Závěrečný účet i jednotlivé povinné přílohy si zobrazíte kliknutím na příslušný odkaz:

Závěrečný účet městyse Machov za rok 2020 (135.36 kB) 

Výkaz Fin 2-12 M (528.91 kB) 

Rozvaha k 31. 12. 2020 (152.24 kB) 

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2020 (107.63 kB) 

Příloha sestavená k 31. 12. 2020 (130.22 kB) 

Audit za rok 2020  (1018.51 kB)

Inventarizační zpráva (1.34 MB) 

Účetní závěrka příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Machov: Městys Machov, jakožto zřizovatel příspěvkové organizace "ZŠ a MŠ Machov", zveřejňuje účetní závěrku ZŠ a MŠ Machov sestavenou ke dni 31. 12. 2020. Součástí účetní závěrky jsou následující výkazy:

Výkaz zisku a ztrát  (66.41 kB)

Rozvaha  (72.8 kB)

Příloha A1-3  (45.46 kB)

Příloha A5 (41.93 kB) 

Příloha FKSP (47.6 kB)

Příloha - Rezervní fond (45.33 kB) 

Uvedené výkazy jsou v papírové podobě k dispozici na Úřadu městyse Machov, v elektronické podobě jsou součástí tohoto zveřejnění na elektronické úřední desce.

Datum sejmutí: 30. 6. 2022 Zodpovídá: Správce Webu