Machov
Městys Machov
rozšířené vyhledávání

MUDr. Mědílková a MUDr. Maršík oznamují svým pacientům termíny čerpání dovolené v roce 2022: 11.-15.7. a 15.-26.8.

V nezbytných případech zastupuje MUDr. Zemanová ve firmě Wikov Hronov, Kostelecká 356 (tel. 702 187 889) a čtvrtky v ordinaci Hamra Náchod (tel. 491 424 526).

 

Závěrečný účet městyse Machov za rok 2021

Městys Machov v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů

zveřejňuje

Závěrečný účet (vyúčtování finančních vztahů) Městyse Machov za r. 2021

který byl projednán na zasedání Zastupitelstva městyse Machov dne 23. 5. 2022 a schválen usnesením č. 3/2/2022

Závěrečný účet i jednotlivé povinné přílohy si zobrazíte kliknutím na příslušný odkaz:

Závěrečný účet městyse Machov za rok 2021

Výkaz Fin 2-12 M

Rozvaha k 31. 12. 2021

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2021

Příloha sestavená k 31. 12. 2021

Audit za rok 2021

Inventarizační zpráva

Účetní závěrka příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Machov: Městys Machov, jakožto zřizovatel příspěvkové organizace "ZŠ a MŠ Machov", zveřejňuje účetní závěrku ZŠ a MŠ Machov sestavenou ke dni 31. 12. 2021. Součástí účetní závěrky jsou následující výkazy:

Výkaz zisku a ztrát

Rozvaha

Příloha A1-3

Příloha A5

Příloha FKSP

Příloha - Rezervní fond

Uvedené výkazy jsou v papírové podobě k dispozici na Úřadu městyse Machov, v elektronické podobě jsou součástí tohoto zveřejnění na elektronické úřední desce.

Datum sejmutí: 30. 6. 2023 Zodpovídá: Správce Webu