Free Joomla Templates by Web Hosting

7. Machovský ples - 9. ledna 2014

Aktuality - Kultura

Zastupitelstvo a Úřad městyse Machov

                              ve spolupráci s restaurací Obecní dům Machov

                  pořádá na sále restaurace

 

           „Obecní dům“ v Machově

            v pátek 9. ledna 2015 od 20 hod.

 

      7. Machovský ples

 

K tanci i příjemnému posezení vám zahrají kapely: BTK Bezděkov a Relax Band Hronov

 

Taneční vystoupení: Taneční klub HOP Dobruška   

Hodnotná tombola.

 

Vstupné 80,- Kč – v ceně je vstupenka a místenka – místenky bude možno zakoupit od 22. prosince na úřadu městyse v pracovní době úřadu.

 

Společenský úbor, vstup od 16 let. Odvoz po skončení plesu zajištěn do Hronova a Police.

 

K tanci či příjemnému posezení zvou pořadatelé.

 

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Machovská Lhota

Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

OZNÁMENÍ

O DOKONČENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU V K.Ú. MACHOVSKÁ LHOTA

A JEHO VYLOŽENÍ K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ

 

Úřad Městyse Machov podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Náchod (dále jen „katastrální úřad") č.j. OO-8/2009-605 oznamuje, že

v budově Úřadu městyse Machov, zasedací místnost,

v období od 19.1.2015 do 30.1.2015,

vždy v pondělí a středu od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.,

bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území MACHOVSKÁ LHOTA obce Machov.

 

Ve dnech 19.1.2015 a 26.1.2015 bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce"). V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti.

 

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") se upozorňují na tyto skutečnosti:

 

1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§ 43 katastrálního zákona).

 

2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 2 písm. g) katastrálního zákona].

 

3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§ 40 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.

 

4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 45 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.

 

5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 18. 2. 2015. Nebude-li pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 46 odst. 1 katastrálního zákona).

 

6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 46 odst. 2 katastrálního zákona).

 

Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

-  všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,

-  těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo a kterým z uvedených důvodů    nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení podle § 45 odst. 2 katastrálního zákona.

 

 

Oznámení vyvěšeno dne:  17.12.2014

 

Oznámení sňato dne:

 

Štědrovečerní vytrubování 2014

Aktuality - Kultura

Vážení občané,

        jak už se stalo tradicí, i letos ve vánočním čase jsme pro Vás připravili oblíbené štědrovečerní vytrubování – hraní vánočních koled v podání několika muzikantů z blízkého okolí pod vedením pana Manfréda Koláčného. Vytrubování se uskuteční

 

dne 24. prosince 2014 v 15,00 hod. před Úřadem městyse Machov

(v případě nepříznivého počasí na sále Obecního domu).

 

        Srdečně Vás tedy zveme ke chvilce zastavení v tom předvánočním shonu a poslechu několika vánočních skladeb.  Zároveň tímto tlumočíme i pozvání pana Hubky, který otevře při této příležitosti restauraci v Obecním domě, abyste se mohli zahřát grogem či svařákem. Otevřeno bude do 17,00 hod.

 

Nové soubory ve fotogalerii

Aktuality - Kultura
Do fotogalerie byly přidány soubory fotografií - z Cecilského posezení 2014 a z divadelního představení "A je to v pytli".
 

Nabídka terénních sociálních služeb

Aktuality - Ostatní
V příloze zveřejňujeme nabídku terénních sociálních služeb pro seniory, rodiny s malými dětmi a další zájemce. Podrobnou nabídku s kontakty na terénní pracovnice najdete zde, ceník jednotlivých druhů služeb v této příloze.
 
Anketa
Jak často navštěvujete tyto stánky?
 
Kalendář
Prosinec 2014
Ne Po Út St Čt So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Nejbližší událost
Žádný termín
Kdo tu je
Právě připojeni - hostů: 16 
Počet přístupů od 1.9.09
Přečtené články : 275442

sport_v_polici
kladske_pomezi
Czechpoint
MAS

Předpověď počasí
Mapa Machova

mapa_machov