Free Joomla Templates by Web Hosting

Běh na Hejšovinu 25. 9. 2016

Aktuality - Sport

Městys Machov a Lhoťáci se svolením Parku Narodowego Gor Stolowych pořádají

 

 20. ročník běhu do vrchu         BĚHU NA HEJŠOVINU

                 Součást Českého poháru v běhu do vrchu

 

Neděle 25.září 2016 v 11.00 hod.

 

Prezentace – na náměstí v Machově v Obecním domě do 10,45 hod

Kategorie – Ženy, muži, veteráni, junioři, juniorky

Trať – délka 8 km, převýšení 480 m, povrch terén, asfalt, schody

Startovné – 60 Kč

Ceny – první tři v každé kategorii + tombola

          

Převoz svršků do cíle zajištěn. Návrat do ČR všichni po svých.

 

       INFORMACE – Oldřich RÜCKER,  Machov – Lhota 45, 549 63

                       tel. 491 547 270, mobil 737 537 832

-      Ing. Jiří Krtička, mobil 604 569 525

-       

        Občerstvení – zajištěno v restauraci Obecní dům

 

Dodatkový závod pro děti a všechny příchozí na trati 2,3 km.

Start v 11,15 hod. na náměstí v Machově, cíl na hraničním

Přechodu v Machovské Lhotě.

 

Přijďte povzbudit závodníky ke startu v 11.00 hod. na náměstí

i podél trati závodu. Rovněž zveme všechny zájemce na vyhlá-

šení vítězů kolem 13.00 hod., po němž bude následovat

posezení s country hudbou pro širokou veřejnost před úřadem

městyse (případně na sále Obecního domu při nepřízni počasí).

K poslechu zahraje country kapela  D o m a m a z e c .

 

Oznámení o době a místě konání voleb

Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Starosta Městyse Machov oznamuje

podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, že:

 

1. volby do krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje se uskuteční:

 

-          v pátek dne 7. října 2016  od 14,00 hodin do 22,00 hodin           a

-          v sobotu dne 8. října 2016  od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

2. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Machov je volební místnost, kterou je

   obřadní síň Úřadu městyse Machov, čp. 119, a to pro všechny voliče, kteří jsou

   přihlášeni k trvalému pobytu ve všech místních částech městyse Machov (Bělý,

   Nízká Srbská, Machovská Lhota a Machov).

 

3. voličům bude umožněno hlasování poté, kdy prokáží svoji totožnost a státní občanství

   (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, nebo služebním pasem či

   cestovním průkazem) a uvedou další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.

 

4. každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.

   Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

                                                                                                   Ing. Jiří Krtička - starosta

 

Informace o počtu a sídlu volebního okrsku - krajské volby 2016

Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

I N F O R M A C E

 

o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů,

konané na území České republiky ve dnech 7. a 8. října 2016  

 

        Starosta městyse Machov podle § 15, pís. f) Zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

o z n a m u j e :

ve volbách do zastupitelstev krajů, konaných na území České republiky  ve dnech 7. a 8. října 2016,

bude v Městyse Machov  j e d e n  (1)  volební okrsek

se sídlem na Úřadu Městyse Machov, 549 63  Machov čp. 119.

 

V Machově dne 16. srpna 2016  

 

                                                                             Ing. Jiří  K r t i č k a

                                                                                         starosta

Aktualizováno ( Úterý, 16. Srpen 2016 )

 

Volby do zastupitelstva kraje 7. - 8. 10. 2016

Aktuality - Úřad městyse

Volby do zastupitelstev krajů se budou konat, dle vyhlášení prezidenta ČR, ve dnech 7.-8.října 2016.

Podání žádosti o vydání voličského průkazu je možné osobně  v termínu od 6. 5. do 5.10.2016.  Podání žádosti písmné od 6. 5. s doručením nejdéle do 30.9.2016.

Aktualizováno ( Úterý, 02. Srpen 2016 )

 

Elektronická evidence tržeb

Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj zveřejňuje leták s informacemi o zahájení procesu elektronické evidence tržeb, který si zobrazíte kliknutím zde. Bližší informace o uvedeném tématu najdete na www.etrzby.cz.
 

Cyklobusy vyjíždějí na konci května

Aktuality - Sport
 

Jako každý rok i letos se na konci května rozjedou dvě linky cyklobusů Kladského pomezí, aby mohly vozit turisty a cyklisty do těch nejzajímavějších míst Kladského pomezí a navíc bez auta. Červená linka bude o víkendech, ve svátcích a během letních prázdnin každý den, odjíždět z Hradce Králové chvíli po sedmé hodině. Její trasa dále povede přes Náchod a Adršpach až na Pomezní boudy. Odtud se zpět po stejné trase bude vracet vždy pět minut po půl čtvrté. Modrá linka cyklobusů vozící návštěvníky přes Polsko do Broumova bude o prázdninách ve všedních dnech jezdit pouze do Karłówa. Do Broumova se modrou linkou cyklisté dostanou pouze v o víkendech a o svátcích.

  A na jakou novinku se milovníci cykloturistiky mohou těšit? „Letošní novinkou cyklobusů je prodloužení hlavní páteřní červené trasy z Hradce Králové, která nyní bude zajíždět i do Janovic, Jívky a Radvanic“.: uvedl předseda správní rady Branky, o.p.s. a starosta města Rtyně v Podkrkonoší pan Zdeněk Špringr. „Tak se zlepší dostupnost nejen Jestřebích hor, ale také dalších turistických míst jako například Důl Bohumír": dodal.

Pro zájemce budou v informačních centrech připraveny letáky s jízdními řády a také praktické mapy s cyklotrasami v Kladském pomezí.

Provoz cyklobusů každoročně organizuje a propaguje společnost Branka, o.p.s. Jízdní řády cyklobusů a tipy na výlety naleznete na www.kladskepomezi.cz. Regionem projíždějí i další linky cyklobusů do Orlických hor. Více se o nich dozvíte na www.euro-glacensis.cz.

Aktualizováno ( Pondělí, 11. Duben 2016 )

 

Slevová karta pro turisty "Broumovskem výhodně"

Aktuality - Ostatní

Broumov – Na Broumovsku začíná od 1. dubna 2016 platit nová slevová karta s názvem Broumovskem výhodně. Zajímavé slevy pro návštěvníky regionu v ní nabízí třináct subjektů z českého i polského příhraničí. Součástí karty je i soutěž o hodnotné ceny.
Slevovou kartu regionu Broumovsko s názvem BROUMOVSKEM VÝHODNĚ vydává už podruhé Společnost pro destinační management Broumovska. V loňském roce byla karta zavedena poprvé, jako pilotní
projekt. Letos se do slevové karty zapojilo třináct subjektů z Broumovska i z polského příhraničí. Slevy na vstupné nabízejí například Teplické skály, Klášter Broumov, Centrum Walzel, Důl Bohumír a další subjekty.
Slevovou kartu je možné ode dneška buď zakoupit na informačních centrech v Adršpachu, v Broumově, v Teplicích nad Metují a v Polici nad Metují, nebo ji zdarma dostat při ubytování u těchto zapojených ubytovatelů: Penzion u Karabiny Adršpach, Dům hostů Klášter Broumov, Zámeček Bischofstein a penzion T29 Teplice nad Metují. Další ubytovatelé budou postupně přidáváni na web Broumovska.
„Budeme rádi, když návštěvníci regionu využijí kartu k prozkoumávání zajímavých turistických atraktivit, o kterých by bez karty třeba ani nevěděli. Postupně budeme jednotlivá zapojená místa a ubytovatele představovat na facebookovém profilu a webu Broumovska,“ sdělila Markéta Hanušová ze Společnosti pro destinační management Broumovska.
Součástí slevové karty, která platí do konce roku 2016, je také soutěž o víkendové pobyty a další hodnotné ceny od partnerů destinační společnosti.
Více informací:
Markéta Hanušová
Společnost pro destinační management Broumovska o. p. s.
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 733 739 728
www.broumovsko.cz    www.geopark.broumovsko.cz    www.bikeresort.cz

Aktualizováno ( Pondělí, 04. Duben 2016 )

 

Nabídka Terénní pečovatelské služby v Machově

Aktuality - Úřad městyse
Zastupitelstvo městyse Machov se dohodlo na spolupráci s Městským úřadem Police nad Metují v oblasti terénní pečovatelské služby. Pečovatelská služba nabízí možnost poskytovat jednotlivé druhy služeb i v Machově. Pacient by si hradil jednotlivé úkony dle platného ceníku a městys Machov by ze svého rozpočtu doplácel pečovatelské službě rozdíl mezi ceníkovou cenou úkonů a hodinovou sazbou pečovatelky (v sazbě je již zahrnuta doprava pečovatelky do Machova). Terénní pečovatelská služba v Machově by byla provozována na základě smlouvy mezi městysem Machov a městem Police nad Metují. Pro její uzavření potřebujeme zjistit zájem občanů Machova o tuto službu a její přibližný rozsah.

Terénní pečovatelská služba je sociální služba v domácím prostředí uživatele v pracovních dnech od 6,30 hod. do 19 hodin.


Posláním terénní pečovatelské služby je zejména:

- poskytovat terénní pečovatelskou službu seniorům a zdravotně postiženým občanům se sníženou soběstačností v jejich domácnostech

- službu poskytovat tak, aby byla pro uživatele motivující a podporovala jejich samostatnost a sociální začlenění

- službu poskytovat na základě individuálních potřeb uživatelů.


Cílová skupina pacientů - senioři a zdravotně postižení občané se sníženou soběstačností (z důvodu věku, chronického onemocnění, úrazu), kteří potřebují pomoc jiných osob a služby poskytované pečovatelskou službou jsou pro ně dostačující

Věková struktura - osoby se zdravotním postižením od 40 let výše, senioři od 65 let výše.


Orientační ceník jednotlivých úkonů (tyto ceny by hradil pacient) si zobrazíte kliknutím zde.


Svůj případný zájem o nabízenou terénní pečovatelskou službu prosím nahlaste na Úřad městyse Machov (tel. 491 547 121 nebo osobně), aby mohla být uzavřena smlouva s městem Police nad Metují.

Případné odborné dotazy zodpoví vedoucí sociálního odboru MěÚ Police nad Metují paní Ilona Kejdanová – tel. 491 509 995, mobil 775 442 409, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Aktualizováno ( Středa, 13. Leden 2016 )

 

Nabídka sociálních služeb HEWER

Aktuality - Ostatní

Zastupuji organizaci HEWER, z.s., která poskytuje terénní asistenční služby.

Jsme nestátní neziskovou organizací a od roku 1997 poskytujeme službu osobní asistence všem potřebným bez rozdílu věku nebo druhu znevýhodnění.  Postaráme se o chronicky nemocné, klienty po úraze, psychicky či mentálně postižené, seniory i děti.

Osobní asistence, kterou poskytujeme, zahrnuje:

· osobní hygienu,

· péči o domácnost,

· doprovod k lékaři,

· nákupy,

· doprovod za kulturou či na obyčejnou procházku dle přání klienta

· a případně další

Staráme se o to, aby znevýhodnění lidé mohli zůstávat ve svém domácím prostředí a díky i naší pomoci mohli prožívat plnohodnotný a pokud možno i radostný život.

Službu poskytujeme dle přání a potřeby našich klientů - nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně svátků.

Více informací na  www.osobniasistent.cz, na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  , či na telefonním čísle 736 505 400.

ing. Martina Šafářová

Aktualizováno ( Středa, 22. Duben 2015 )

 
Anketa
Jak často navštěvujete tyto stánky?
 
Kalendář
Září 2016
Ne Po Út St Čt So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Nejbližší událost
Žádný termín
Kdo tu je
Právě připojeni - hostů: 28 
Počet přístupů od 1.9.09
Přečtené články : 422785

sport_v_polici
kladske_pomezi
Czechpoint
MAS

kotlikova_dotace

Předpověď počasí
Mapa Machova

mapa_machov