Aktuality - Úřad městyse

        Ve středu 31. října se v obřadní síni Úřadu městyse Machov konalo ustavující zasedání nového Zastupitelstva městyse Machov vzešlého z komunálních voleb, jež se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018. V průběhu jednání tohoto nového jedenáctičlenného zastupitelského sboru byli zvoleni do funkcí na následující čtyřleté volební období tito zastupitelé:

- starostou byl zvolen již počtvrté Ing. Jiří Krtička

- místostarostou byl zvolen Ivo Šulc (také počtvrté)

- předsedou finančního výboru zastupitelstva byl zvolen Ing. Stanislav Jirásek

- předsedou kontrolního výboru zastupitelstva byl zvolen Oldřich Rücker

- předsedou stavebního výboru byl zvolen Ing. Tomáš Notek

- předsedkyní výboru pro občanské záležitosti byla zvolena Mgr. Dagmar Šolínová.