Úřední deska - Písemnosti jiných úřadů
Ministerstvo zemědělství ČR vydává veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy k hospodaření v lesích v souvislosti s kůrovcovou kalamitou. Celý text vyhlášky najdete pod následujícím odkazem MZE-VV-OOP.