Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys Machov v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů

zveřejňuje

závěrečný účet (vyúčtování finančních vztahů) Městyse Machov za r. 2018

který byl projednán na zasedání Zastupitelstva městyse Machov dne 3. 6. 2019 a schválen usnesením č. 3/4/2019

Závěrečný účet i jednotlivé povinné přílohy si zobrazíte kliknutím na příslušný odkaz:

Závěrečný účet městyse Machov za rok 2018

Výkaz Fin 2-12 M

Rozvaha k 31. 12. 2018

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2018

Příloha sestavená k 31. 12. 2018

Audit za rok 2018

Inventarizační zpráva

Účetní závěrka příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Machov: Městys Machov, jakožto zřizovatel příspěvkové organizace "ZŠ a MŠ Machov", zveřejňuje účetní závěrku ZŠ a MŠ Machov sestavenou ke dni 31. 12. 2018. Součástí účetní závěrky jsou následující výkazy:

Výkaz zisku a ztráty,

Rozvaha,

Příloha A1-3,

Příloha A5,

Příloha-FKSP,

Příloha-Rezervní fond.

Uvedené výkazy jsou v papírové podobě k dispozici na Úřadu městyse Machov, v elektronické podobě jsou součástí tohoto zveřejnění na elektronické úřední desce.

Aktualizováno ( Středa, 05. Červen 2019 )