Machov
Městys Machov
rozšířené vyhledávání

Mobilní svoz velkoobjemných odpadů v městysu Machov se uskuteční dne 3. června. Časový rozpis bude zveřejněn v květnovém Machovském zpravodaji.

Kultura a sport


Sazby pronájmu tělocvičny platné od 1. 7. 2020


Mimo topné období (za hodinu)

    Bez DPH Cena s DPH
Místní spolky a občané Machova dospělí 124,- Kč 150,- Kč
  děti 41,30 Kč 50,- Kč
Ostatní zájemci dospělí 206,60 Kč 250,- Kč
  děti 82,60 Kč 100,- Kč


V topném období (za hodinu)

Místní spolky a občané Machova dospělí 206,60 Kč 250,- Kč
  děti 82,60 Kč 100,- Kč
Ostatní zájemci dospělí

330,60 Kč

400,- Kč
  děti 124,- Kč 150,- Kč


Sazby byla schváleny zastupitelstvem městyse Machov na veřejném zasedání dne 2. 9. 2020 usnesením č. 3/4/2020.

Sazba pronájmu sportovního venkovního hřiště u tělocvičny (tenis, nohejbal, volejbal) platná od 1. 7. 2020:

Základní sazba za 1 hod.             82,60 Kč bez DPH        100,- Kč včetně DPH

Minimální časová jednotka pro zapůjčení hřiště           90 min.   (150,- Kč)

Provozní řád hřiště:  zobrazíte si kliknutím na odkaz Provozní řád

Sazba byla schválena zastupitelstvem městyse Machov na veřejném zasedání dne 2. 9. 2020 usnesením č. 3/4/2020.