Machov
Městys Machov
rozšířené vyhledávání

 

Mobilní svoz velkoobjemných odpadů se uskuteční v Machově v sobotu 1. června 2024. Časový plán jednotlivých stanovišť v květnovém Machovském zpravodaji.

 

Terénní pečovatelská služba

Zřizovatelem Pečovatelské služby je Město Police nad Metují.

Statutární zástupce : starosta Ing. Jiří Beran

IČO: 00272949

Identifikátor služby: 1514566

Adresa pečovatelské služby:

Pečovatelská služba Javor, K Sídlišti 259, 54954 Police nad Metují

Pracovní doba: pondělí – pátek  6,30 – 19,00 hodin

Telefon: 491 541 122, mobil 721 082 382

E-mail : DPS.Police@seznam.cz

Vedoucí sociálního odboru: Mgr. Olga Landová tel.: 491 509 995

E-mail: landova@meu-police.cz

 

Terénní pečovatelská služba je sociální služba v domácím prostředí uživatele v pracovních dnech od 6,30 do 19.00 hodin.

Pečovatelská služba je od 1. 1. 2016 poskytovaná i v okolních obcích.

 

Poslání pečovatelské služby:

 • poskytovat terénní pečovatelskou službu seniorům a zdravotně postiženým občanům se sníženou soběstačností v jejich domácnostech
 • službu poskytovat tak, aby byla pro uživatele motivující a podporovala jejich samostatnost a sociální začlenění
 • službu poskytovat na základě individuálních potřeb uživatelů.

 

Cílová skupina:

Cílová skupina jsou senioři a zdravotně postižení občané se sníženou soběstačností

 (z důvodu věku, chronického onemocnění, úrazu), kteří potřebují pomoc jiných osob a služby poskytované pečovatelskou službou jsou pro ně dostačující.

Pečovatelská služba provádí úkony, kterými se snaží naplňovat osobní cíle a potřeby uživatelů. Péče je prováděna tak, aby byla pro uživatele bezpečná a odborná.

 

Věková struktura : osoby se zdravotním postižením od 40 let výše

                               senioři od 65 let výše

Kapacita : 50 uživatelů

 

Cíle:

Poskytovat individuální podporu, která umožní uživatelům služby zachovat v co největší míře dosavadní způsob života v přirozeném prostředí.

 

 

Dlouhodobé cíle:

 • poskytovat kvalitní a odbornou službu
 • zvyšovat a udržovat odbornost pracovníků pečovatelské služby
 • modernizovat technické vybavení

 

Prováděné úkony:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

 

 

Principy poskytovaných služeb:

          

 • respekt k potřebám jednotlivce
 • respektování důstojnosti a soukromí
 • vzájemná dohoda založena na partnerství
 • svobodné rozhodování uživatelů

ceník