Machov
Městys Machov
rozšířené vyhledávání

Od středy 18. 3. od 12 hodin platí na veřejnosti povinné nošení ochranných prostředků (ochranných roušek, respirátorů). Od 24. 3. se nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné.

Terénní pečovatelská služba

Zřizovatelem Pečovatelské služby je Město Police nad Metují.

Statutární zástupce : starosta Ing. Jiří Beran

IČO: 00272949

Identifikátor služby: 1514566

Adresa pečovatelské služby:

Pečovatelská služba Javor, K Sídlišti 259, 54954 Police nad Metují

Pracovní doba: pondělí – pátek  6,30 – 19,00 hodin

Telefon: 491 541 122, mobil 721 082 382

E-mail : DPS.Police@seznam.cz

Vedoucí sociálního odboru: Mgr. Olga Landová tel.: 491 509 995

E-mail: landova@meu-police.cz

 

Terénní pečovatelská služba je sociální služba v domácím prostředí uživatele v pracovních dnech od 6,30 do 19.00 hodin.

Pečovatelská služba je od 1. 1. 2016 poskytovaná i v okolních obcích.

 

Poslání pečovatelské služby:

 • poskytovat terénní pečovatelskou službu seniorům a zdravotně postiženým občanům se sníženou soběstačností v jejich domácnostech
 • službu poskytovat tak, aby byla pro uživatele motivující a podporovala jejich samostatnost a sociální začlenění
 • službu poskytovat na základě individuálních potřeb uživatelů.

 

Cílová skupina:

Cílová skupina jsou senioři a zdravotně postižení občané se sníženou soběstačností

 (z důvodu věku, chronického onemocnění, úrazu), kteří potřebují pomoc jiných osob a služby poskytované pečovatelskou službou jsou pro ně dostačující.

Pečovatelská služba provádí úkony, kterými se snaží naplňovat osobní cíle a potřeby uživatelů. Péče je prováděna tak, aby byla pro uživatele bezpečná a odborná.

 

Věková struktura : osoby se zdravotním postižením od 40 let výše

                               senioři od 65 let výše

Kapacita : 50 uživatelů

 

Cíle:

Poskytovat individuální podporu, která umožní uživatelům služby zachovat v co největší míře dosavadní způsob života v přirozeném prostředí.

 

 

Dlouhodobé cíle:

 • poskytovat kvalitní a odbornou službu
 • zvyšovat a udržovat odbornost pracovníků pečovatelské služby
 • modernizovat technické vybavení

 

Prováděné úkony:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

 

 

Principy poskytovaných služeb:

          

 • respekt k potřebám jednotlivce
 • respektování důstojnosti a soukromí
 • vzájemná dohoda založena na partnerství
 • svobodné rozhodování uživatelů

ceník