Machov
Městys Machov
rozšířené vyhledávání

Nový provozovatel pohřební služby v Polici n. Met.:

Pohřební služba Friml - tel. č.: 731 199 262

web: www.psfriml.cz

Určení otcovství


Zápis o určení otcovství se provádí na matrice vždy v přítomnosti obou rodičů po předložení potřebných dokladů.

Za otce se považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo před soudem.

Souhlasným prohlášením rodičů lze určit otcovství k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato, nebo k dítěti již narozenému.

Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství musí být učiněno vždy před soudem.


Doklady potřebné pro zápis o určení otcovství


Oba rodiče občané ČR - ještě nenarozené dítě

 • platné občanské průkazy
 • rodné listy
 • těhotenský průkaz
 • rodné listy dětí, které rodiče spolu již mají
 • rozvedené ženy - rozsudek o rozvodu manželství sdoložkou nabytí právní moci
 • vdovy - úmrtní list manžela


Oba rodiče - občané ČR - již narozené dítě

 • platné občanské průkazy
 • rodné listy
 • rodný list dítěte, ke kterému se se činí zápis o určení otcovství
 • všechny ostatní rodné listy společných dětí
 • rozvedené ženy - rozsudek o rozvodu manželství sdoložkou nabytí právní moci
 • vdovy - úmrtní list manžela


Jeden z rodičů cizinec - nenarozené dítě

 • platné doklady totožnosti - občanský průkaz, cestovní doklad
 • rodné listy
 • rodné listy společných dětí
 • těhotenský průkaz
 • u žen potvrzení o rodinném stavu (není-li patrno zdokladu totožnosti)
 • potvrzení o trvalém pobytu nebo o pobytu na území ČR (není-li patrno zcestovního dokladu) se zápisem od kdy - do kdy
 • rozvedené ženy - rozsudek o rozvodu manželství sdoložkou nabytí právní moci nebo doklad o zániku manželství
 • vdovy - úmrtní list manžela
 • nutná přítomnost úředního tlumočníka (zařídí žadatelé o zápis určení otcovství na své náklady)


Jeden z rodičů cizinec - již narozené dítě

 • platné doklady totožnosti - občanský průkaz, cestovní doklad
 • rodné listy
 • rodný list dítěte, ke kterému se činí zápis o určení otcovství
 • rodné listy dalších společných dětí
 • u žen potvrzení o rodinném stavu (není-li patrno zdokladu totožnosti)
 • potvrzení o trvalém pobytu nebo o pobytu na území ČR (není-li patrno zcestovního dokladu) se zápisem od kdy - do kdy
 • rozvedené ženy - rozsudek o rozvodu manželství sdoložkou nabytí právní moci nebo doklad o zániku manželství
 • vdovy - úmrtní list manžela
 • nutná přítomnost úředního tlumočníka (zařídí žadatelé o zápis určení otcovství na své náklady)


Zápis o určení otcovství je prováděn bez poplatku.